Jeg har længe kredset om et par nye solbriller og forelskede mig ret hurtigt i et par fra Celine og har efterfølgende været inde i fysisk butik for at prøve, men som med så meget andet, så kan man altså spare en del penge ved at handle online. Jeg så de her til 2500-2600 kr i butik og efterfølgende google jeg på nettet med stylenavn og fandt dem 400 kr billigere, nemlig hos Sunglassesshop.dk som forhandler alle de lækre mærker indenfor solbriller, såsom Gucci, Rayban, Dior, Prada og altså Celine bare for at nævne nogle enkelte.

Udover at du sparer penge på siden her, er der også gratis levering og 365 returret så du har altså lige god service som i de dyrere fysiske butikker. Derudover står der under hver brille en udførlig beskrivelse af dem og du kan også skrive til dem for ekstra hjælp, det gjorde jeg selv og fik svar på mine spørgsmål indenfor den samme dag.

Hvis du lige som jeg er VILD med her Celine-basser så kan de fåes lige her